Uitvaarten in tijden van het Coronavirus

Lumen uitvaart wil u op een betrokken en betrouwbare manier begeleiden bij het vormgeven van de uitvaart van uw naaste. Zo doen wij dit al jaren. Maar deze tijden, met het coronavirus, vergen een iets andere aanpak.
Zoals u weet zijn er door de overheid maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te beperken. Uiteraard houden ook wij ons daar aan.

Wat betekent dit concreet:

Voor de opbaring en het regelen van de uitvaart:
De uitvaartbegeleidster zal u -als u belt met een overlijdensmelding- vragen of er sprake is van (verdenking van) coronabesmetting bij degene die is overleden of één van de naasten.
Mocht dat zo zijn dan zal de uitvaartbegeleidster zorgen dat zij en onze andere medewerkers voldoende beschermd zijn bij de verzorging van de overledene en bij overige contactmomenten. Een overledene die besmet is met corona kan wel thuis opgebaard worden, als dat wenselijk is.
Als de verzorging van de overledene (al dan niet besmet) thuis plaats vindt en u dat als familie aan ons overlaat zullen wij u, vóór de verzorger komt die de uitvaartbegeleidster assisteert, moeten vragen in een andere ruimte plaats te nemen. De verzorgers komen dagelijks bij zoveel mensen dat zij contact maximaal uit de weg gaan: voor uw en hun eigen veiligheid.
Als er geen sprake is van coronabesmetting dan zal de uitvaartbegeleidster -als u dat wenst- naar u toe komen en bespreken wat de wensen zijn. Wij zullen daarbij wel fysieke afstand bewaren. Ook in de dagen daarna proberen wij de contactmomenten tot een minimum te beperken.
De Afscheids-huiskamer van Lumen uitvaart blijft beschikbaar. Wij vragen u ook daar afstand tot elkaar te houden. Consumpties nuttigen zal daar in deze tijd niet mogelijk zijn.

Voor de uitvaart:

 • Bij condoleances en uitvaarten is er een maximum gesteld aan het aantal bezoekers; dit maximum aantal aanwezigen is afhankelijk van de maatregelen van de overheid en van de locatie. Sommige locaties hanteren een lager maximum aantal dan de overheidsmaatregelen voorschrijven. Zij moeten namelijk te allen tijde de 1,5 meter afstand waarborgen. Uw uitvaartleidster is altijd op de hoogte van de actuele mogelijkheden.
 • Er zal geen condoleanceregister liggen (met pennen die van hand tot hand gaan!).
 • Er zal handdesinfectans aanwezig zijn. Wij zullen u vragen die te gebruiken.
 • Uiteraard is fysiek contact als handen schudden niet meer mogelijk.

Kort samengevat

 • Er is een maximum gesteld aan het aantal bezoekers
 • Handen desinfecteren
 • 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Geen condoleanceregister
 • Geen handen schudden
 • U kiest een andere vorm van steunbetuiging

Wat kan positief bijdragen:

 • Mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de plechtigheid kunnen eventueel in de buitenlucht een erehaag vormen bij vertrek vanaf het woonhuis of de opbaarlocatie. Zij moeten daarbij uiteraard wel 1,5 meter afstand tot elkaar in acht nemen.
 • Diverse uitvaartlocaties bieden de mogelijkheid tot streaming van de uitvaartplechtigheid. Op deze manier kunnen mensen thuis online de plechtigheid bijwonen.
 • De uitvaartplechtigheid kan gefilmd of gefotografeerd worden en/of het geluid kan opgenomen worden. Zo kunt u de plechtigheid achteraf delen met mensen die niet aanwezig kunnen zijn.
 • U kunt na deze coronacrisis alsnog een herdenking organiseren waarbij de ruime kring om de overledene heen dan hopelijk weer aanwezig kan zijn. U kunt dan de overledene passend gedenken en elkaar nabij zijn.
 • U kunt mensen die niet aanwezig kunnen zijn vragen om op het tijdstip van het afscheid ieder op zijn of haar eigen manier thuis stil te staan en in gedachten bij de overledene en zijn of haar naasten te zijn.
 • Als u niet bij een uitvaart aanwezig kunt zijn: steunt u de naasten de komende tijd met extra aandacht op afstand. U vindt vast zelf een manier die bij hen en u past!

Wij realiseren ons heel goed dat het ontzettend verdrietig is om in deze moeilijke omstandigheden niet in alle vrijheid afscheid te nemen op een manier die bij u en degene die overleden is past. Helaas is de situatie zo dat we met deze beperkende omstandigheden te maken hebben.

U kunt erop vertrouwen dat wij er alles aan zullen doen om met u mee te denken hoe we toch op een zo goed mogelijke manier een afscheid kunnen organiseren dat passend, troostend en respectvol is.

Neemt u gerust contact met ons op als u aanvullende vragen hebt:
06-20822260
info@lumenuitvaart.nl