betrouwbaar en betrokken
24 uur per dag: 06-20822260


Transparantie in mijn werkwijze vind ik van groot belang en dit betreft zeker ook de financiën. Dit punt zal dan ook nadrukkelijk aangestipt worden in de gesprekken die wij voeren en ik zal u zo snel mogelijk, meestal de eerste of tweede dag na overlijden, een duidelijk kostenoverzicht geven. Een dergelijk kostenoverzicht kan ik u ook bij voorbaat naar aanleiding van een voorgesprek geven.
Ook wat betreft de financiën is het belangrijk dat u bewuste keuzes maakt: duurder hoeft niet beter te zijn en u kunt aangeven wat voor u belangrijk is.

Ongeacht waar u lid bent of verzekerd bent: u bent vrij in de keuze van uw uitvaartonderneming. Als u een kapitaalverzekering heeft kan ik u duidelijk voorrekenen wat de eventuele bijkomende kosten zijn en zijn er geen financiële consequenties aan uw keuze voor Lumen als uitvaartonderneming. Als u een naturaverzekering heeft (er wordt geen geldbedrag uitgekeerd maar een pakket diensten aangeboden) is het vaak wat onduidelijker wat de financiële consequenties zijn: veel naturaverzekeringen hebben behalve een verzekeringspoot ook een uitvaartpoot en het is in hun belang dat u door hen de uitvaart laat uitvoeren. Zij geven dan vaak ook niet duidelijk aan wat de gevolgen zijn als u dat niet doet. Mocht u hierover twijfelen of vragen hebben dan kan ik samen met u naar uw persoonlijke situatie kijken en u eerlijk adviseren wat voor u financieel gezien het voordeligst is.

Verdriet       zie je niet       je bent het       soms went het       soms niet
[J.C. van Schagen]