betrouwbaar en betrokken
24 uur per dag: 06-20822260


Kinderen als nabestaanden
Kinderen zijn vaker dan je denkt als nabestaanden betrokken bij een uitvaart.
Soms ervaren we dat niet als schokkend: als opa of oma of overgrootouders op hoge leeftijd overlijden zien we dat vaak als een natuurlijke gang van zaken.
We ervaren het als veel schokkender wanneer kinderen nabestaanden zijn bij het overlijden van één van hun ouders of van een broertje of zusje. Ik denk dat in alle gevallen waarin kinderen nabestaanden zijn het van groot belang is hen bij het afscheidnemen te betrekken: vaak is het de eerste keer dat ze met een afscheid en met verdrietige volwassenen geconfronteerd worden, dat kan onzeker maken en heel veel vragen oproepen.
In de drukke dagen na een overlijden is daar niet altijd tijd en aandacht voor: de volwassenen zijn druk bezig met hun eigen verdriet en met al die dingen die geregeld moeten worden. Toch is het belangrijk juist de kinderen erbij te betrekken: met hen te bespreken wat er aan de hand is, hen de ruimte te geven om op hun manier afscheid te nemen van degene van wie ook zij zo hielden en om letterlijk een plekje voor ze in te ruimen.

Er zijn tegenwoordig heel veel mooie (prenten)boeken geschreven met de dood als onderwerp die ouders of verzorgers kunnen gebruiken om verdriet of onzekerheden bespreekbaar te maken. Ook kunnen ze gebruikt worden om tijdens de uitvaartplechtigheid voor te lezen zodat er ook voor de kinderen op dat moment aandacht is. Ik heb hiervoor een grote collectie (prenten)boeken die u voor kortere of langere tijd kunt lenen.

De uitvaart van een kind
Niets voelt er waarschijnlijk zo tegennatuurlijk als het los moeten laten van je kind. Als dat je dan toch overkomt is het belangrijk samen op een zo goed mogelijke manier die onmogelijke weg van afscheid nemen te gaan. Ik wil u hierbij met mijn ervaring graag tot steun zijn.

Ik droomde dat ik langzaam leefde….
langzamer dan de oudste steen
[uit: Tijd,  M. Vasalis]