Links

Rouwverwerking

www.in-de-wolken.nl  
In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

www.achterderegenboog.nl 
Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare.

www.verliesverwerken.nl
is de site van de landelijke Stichting Rouwbegeleiding.

www.oudersoverledenkind.nl
is de site van Ouders van een Overleden Kind; een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

www.lieveengeltjes.nl
is de site van een lotgenotencontactgroep voor hen die te maken hebben gekregen met het verlies van een kind

www.vokk.nl
is de site van de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’. Deze verenging behartigt de belangen van kinderen met kanker en brengt ouders, en ook grootouders, van een kind met kanker met elkaar in contact.
Ook (groot)ouders van overleden kinderen hebben een plaats binnen de VOKK.

www.kankerspoken.nl
met informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben.

www.kindenrouw.nl
is de site van de stichting kind en rouw, die zich het lot aantrekt van kinderen die in een rouwproces terecht zijn gekomen door het (plotselinge) overlijden van een dierbare.

www.jongehelden.nl
heeft als doel om laagdrempelige preventieve begeleiding en ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die met rouw of verlies te maken hebben.

Uitvaartinformatie

www.uitvaart.nl
is een site met algemene uitvaartinformatie

www.uitvaartbusservice.nl
een moderne en bijzondere mogelijkheid van rouwvervoer

Gedenken

www.memento-gedenkbeelden.nl
is de website van de Stichting Memento Gedenkbeelden, een groep kunstenaars die gedenkbeelden maken.

www.wilhelminabos.nl
In het Wilhelminabos kunt u een boom planten ter nagedachtenis aan iemand die aan kanker is overleden. Tevens steunt u hiermee de kankerbestrijding.

www.dasha.nl
uitvaartfotografie.