betrouwbaar en betrokken
24 uur per dag: 06-20822260


Tijd en vertrouwen
Bij het maken van weloverwogen keuzes hoort onlosmakelijk tijd.
De dagen tussen overlijden en de uitvaart zijn hectisch: er moeten veel beslissingen genomen worden en sommige beslissingen (wie helpt mee met verzorgen, wat is een mooie plek voor de opbaring, welke kist of wade kiezen we etc.)
kunnen niet heel lang uitgesteld worden.
Toch is het belangrijk dat degenen die achterblijven zoveel mogelijk de tijd krijgen om bewust hun keuzes te maken. Als u mij de uitvaart van uw dierbare toevertrouwt betekent dit dat ik in de dagen tussen overlijden en de uitvaart zeer intensief contact met u heb. In dit dagelijks contact bepalen wij samen het tempo. Uitgangspunt van Lumen is dat u steeds met één uitvaartbegeleid(st)er te maken krijgt, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan.

Transparantie
Een ander onmisbaar aspect bij het maken van bewuste keuzes is transparantie: ik wil u helder en duidelijk voorlichten wat de verschillende keuzes en de consequenties hiervan kunnen zijn: ook in financieel opzicht. Daarom krijgt u zo snel mogelijk een kostenoverzicht op papier, waarbij duidelijk moet zijn dat financiële afwegingen zeker niet taboe zijn bij het maken van keuzes.

Voorgesprek
Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een gesprek te hebben over uw eigen uitvaart of over het afscheid van iemand uit uw omgeving. Dit kan wanneer het afscheid nabij is, maar ook wanneer u gewoon graag de dingen op tijd besproken wilt hebben. Als u dit wilt wordt van dit gesprek een verslag met een kostenoverzicht gemaakt zodat u weet voor welke kosten u kunt komen te staan.

Intentie
De intentieverklaring van waaruit ik wil handelen:

  • Ik zal mijn medemens open en zonder oordeel tegemoet treden.
  • Ik zal mijn medemens met respect behandelen, zoals ik door anderen behandeld wil worden.
  • Ik zal mijn medemens met mededogen omringen, zonder betuttelend te zijn.
  • Ik zal mijn medemens geduldig begeleiden.
  • Ik zal duidelijk zijn in mijn bedoelingen, zonder dubbele agenda.
  • Ik zal kritisch zijn, vooral naar mijzelf, maar ook naar de ander.
  • Ik zal mijzelf steeds afvragen of het klopt zoals het gaat.
  • Ik ben een mens met goede en minder goede eigenschappen.
  • Deze mens zet ik in bij het werken als uitvaartbegeleidster.
Ik kan erop aangesproken worden als ik niet handel volgens deze verklaring.
O als ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs.
[J.H. Leopold]